Координатор Елена Подуст, тел.: 89242005200, e-mail: khv@dobryaki.ru